MINI BROWAR

pod klucz

zaplanujemy

uruchomimy

wyszkolimy piwowarów

znajdziemy finansowanie

Gotowy Mini Browar
w 6 miesięcy

W 6 miesięcy przygotujemy i zainstalujemy dla Państwa gotowy mini browar pod klucz, restauracyjny lub rzemieślniczy-produkcyjny.

Zapewnimy lub przeszkolimy piwowara. Udostępnimy sprawdzone receptury piwa. Przeprowadzimy rozruch i pilotaż.

Przygotujemy niezbędne dokumenty:

  • Główny Urząd Miar i Wag,
  • Obwodowy Urząd Miar,
  • Urząd Celno-Skarbowy.

Zaproponujemy optymalne finansowanie w kredycie lub w leasingu.

Zaprojektujemy optymalny wariant mocy produkcyjnej instalacji dla Państwa potrzeb

Zaprognozujemy dla Państwa realny próg rentowności i realny zysk netto rocznie, w tym:

  • realny wolumen sprzedaży wraz z proponowanymi cenami sprzedaży,
  • realne koszty bezpośrednie (materiały, energia, aklcyza, realna amortyzacja),
  • koszty pośrednie (praca, serwisowanie).

Dlaczego warto nas wybrać?

Kompleksowo planujemy, dostarczamy i montujemy instalacje browarnicze.

Rozwiązaliśmy większość problemów, jakie możecie Państwo napotkać w pierwszych miesiącach użytkowania instalacji.

Polecamy instalacje od sprawdzonych dostawców z Azji, Polski i z Czech, które są efektywne ekonomicznie, to jest trwałe, bezawaryjne i zdecydowanie tańsze od rozwiązań z Europy Zachodniej.

Przeprowadzimy Państwa przez fazę projektową, instalacyjną i pilotażową. Zapewnimy bez dodatkowych kosztów wsparcie w pierwszych tygodniach po uruchomieniu. Podzielimy się z Państwem wiedzą piwowarsko-technologiczną.

Zaproponujemy optymalny wariant usytuowania śrutowni, kadzi, fermentorów, systemu chłodzenia, automatyki, rozlewu i zaplecza magazynowego oraz socjalnego.

Kroki współpracy

 

Przeprowadzimy wizytę w Państwa lokalu i określimy: optymalną moc instalacji, wymagania techniczne dla pomieszczeń, zakres prac budowlanych, całość kosztów instalacji browarniczej

Zaproponujemy optymalne źródło finansowania w leasingu lub w kredycie

Dostarczymy i zamontujemy wszystkie elementy instalacji browarniczej

Zapewnimy dokumenty niezbędne dla urzędów

Przeszkolimy lub zrekrutujemy piwowarów

Przeprowadzimy pierwsze warzenia i polecimy sprawdzonych dostawców materiałów: słodów, chmieli, drożdży, dodatków smakowych

.

Masters sp. z o.o.

tel. +48 883 357 222

biuro@browarinstal.pl

ul. Bałtycka 55c, 40-778 Katowice