Gotowy mini browar w 6 miesięcy

W 6 miesięcy przygotujemy i zainstalujemy dla Państwa gotowy mini browar pod klucz.

Zapewnimy lub przeszkolimy piwowara. Udostępnimy sprawdzone receptury piwa. Dostarczymy dokumenty niezbędne do pozyskania dopuszczeń wymaganych przepisami. Przeprowadzimy rozruch i pilotaż.

Zaproponujemy optymalne finansowanie w kredycie lub w leasingu.

Niezbędne zezwolenia:

  • Obwodowy Urząd Miar i Główny Urząd Miar i Wag,
  • Urząd Celny.

Przygotujemy optymalny wariant mocy produkcyjnej instalacji właściwy dla Państwa potrzeb.


Dlaczego warto nas wybrać?

Kompleksowo planujemy, dostarczamy i montujemy instalacje browarnicze. Rozwiązaliśmy większość problemów, jakie możecie Państwo napotkać w pierwszych miesiącach użytkowania instalacji.

Na podstawie danych historycznych zaprognozujemy dla Państwa:

  • realny wolumen sprzedaży w lokalu wraz z proponowanymi cenami detalicznymi,
  • realny wolumen sprzedaży piwa zamkniętego,
  • koszty bezpośrednie (materiały, energia, realna amortyzacja),
  • koszty pośrednie (praca, serwisowanie).

Zaprognozujemy dla Państwa lokalu realny próg rentowności i osiągalny zysk netto rocznie.

Polecamy instalacje od sprawdzonych dostawców z Azji, Polski i z Czech, które są efektywne ekonomicznie, to jest trwałe, bezawaryjne i zdecydowanie tańsze od rozwiązań z Europy Zachodniej.

Przeprowadzimy Państwa przez fazę projektową, instalacyjną i pilotażową. Zapewnimy bez dodatkowych kosztów wsparcie w pierwszych tygodniach po uruchomieniu. Podzielimy się z Państwem wiedzą piwowarsko-technologiczną.

Nasze kadzie są wypolerowane na wysoki połysk i tworzą atrakcyjne  tło lokalu restauracyjnego. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaproponujemy optymalny wariant usytuowania kadzi z osprzętem.


Kroki współpracy

Krok 1. Przeprowadzimy wizytę w Państwa lokalu i określimy: optymalną moc instalacji dla Państwa indywidualnych potrzeb, wymagania techniczne dla pomieszczeń, zakres niezbędnych prac budowlanych, koszt dostarczenia instalacji browarniczej z rozruchem i szkoleniem

Krok 2: Zaproponujemy optymalne źródło finansowania w leasingu lub w kredycie

Krok 3: Dostarczymy i zamontujemy wszystkie elementy instalacji browarniczej

Krok 4: Zapewnimy dokumenty niezbędne do pozyskania zezwoleń i dopuszczeń

Krok 5: Przeszkolimy browarników

Krok 6: Przeprowadzimy pierwsze warzenia w Państwa lokalu

Wszelkie prawa do treści i zdjęć na stronie zastrzeżone